Aktuality z naší obce

Výuka cizích jazyků v Dřevohosticích NABÍDKA KURZŮ od 1.10.2020.pdf
Vlastivědný spolek Žerotín - přednáška 27. 9. 2020 Vlastivědný spolek Žerotín Dřevohostice ve spolupráci s Městysem a farou Dřevohostice Vás srdečně zve na velmi zajímavou přednášku o osobnosti knížete – kardinála Lva Skrbenského z Hříště, který měl blízký vztah k našemu kraji, protože prožil část svého dětství a raného mládí na zámku
Zobrazit všechny záznamy

Obec Nahošovice

Obec Nahošovice se rozkládá v mírně zvlněném zemědělském kraji zvaném Záhoří, vzdáleném 10 km od Přerova, směrem na Bystřici pod Hostýnem. Katastr obce o výměře 294 ha leží v nadmořské výšce od 257 do 303 m.n.m. Obec má 63 čísel popisných se 175 obyvateli.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1365,ve které se dozvídáme,že zdejší vladykové vlastnili statek s tvrzí. Od roku 14O6 patřila ves a dvůr s tvrzí bratřím Drslanu a Zbyňkovi ze Štráfku, příslušných k větvi moravského rodu Benešoviců.
V roce 1520 se Nahošovice dostaly do državy rodu Burských z Baště, a ti ji roku 1558 prodali Vilémovi ze Žerotína, majiteli dřevohostického panství, jehož osudy jsou s tímto územím spjaty až do roku 1848.

Více o obci