Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška obce Nahošovice o místním poplatku ze psů

Příloha - OZV 1/2023

 

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška obce Nahošovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Příloha - OZV 2/2023

 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška č. 1/2021

30.9.2021

Vyhláška č. 2/2021

1.1.2022

Vyhláška č. 3/2021

1.1.2022

Vyhláška č. 4/2021

1.1.2022

Vyhláška č. 1/2019

1.1.2020

Vyhláška č. 1/2018

1.1.2019 

Vyhláška č. 1/2016

12.8.2016

Vyhláška č. 1/2015

1.4.2015 

Vyhláška č. 1/2014

1.1.2015 

Vyhláška č. 1/2013

1.7.2013 

Vyhláška č. 1/2007

15.3.2007

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Usnesení zastupitelstva

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty