Aktuality z naší obce

Kontejner na bioodpad 22. 3. 2023 Kontejner na bioodpad je přistaven na stanovišti:
Postřik plevele a čištění komunikací Vážení spoluobčané, v tomto týdnu proběhne uvnitř obce postřik plevele na cestách, zejména u obrubníků. Jde o přípravu před strojním čištěním komunikací. Dejte prosím pozor na své psy.
Ukliďme Česko - Nahošovice, 2. 4. 2023 na výletišti Milé děti, milí dospěláci, pojďte se zapojit do akce Ukliďme Česko u nás v Nahošovicích. Společnými silami se vrhneme na naše výletiště, ať jej zkulturníme na budoucí akce!
Zobrazit všechny záznamy

Obec Nahošovice

Obec Nahošovice se rozkládá v mírně zvlněném zemědělském kraji zvaném Záhoří, vzdáleném 10 km od Přerova, směrem na Bystřici pod Hostýnem. Katastr obce o výměře 294 ha leží v nadmořské výšce od 257 do 303 m.n.m. Obec má 63 čísel popisných se 175 obyvateli.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1365,ve které se dozvídáme,že zdejší vladykové vlastnili statek s tvrzí. Od roku 14O6 patřila ves a dvůr s tvrzí bratřím Drslanu a Zbyňkovi ze Štráfku, příslušných k větvi moravského rodu Benešoviců.
V roce 1520 se Nahošovice dostaly do državy rodu Burských z Baště, a ti ji roku 1558 prodali Vilémovi ze Žerotína, majiteli dřevohostického panství, jehož osudy jsou s tímto územím spjaty až do roku 1848.

Více o obci